Leppävirran Eläkkeensaajat ry

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

Iloa yhdessä toimimisesta!

Tervetuloa Leppävirran Eläkkeensaajien kotisivuille

Leppävirran Eläkkeensaajat ry on perustettu vuonna 1973. Yhdistyksemme kuuluu Kuopion piiriin. Yhdistys on yksi 350:stä Eläkkeensaajien Keskusliitossa toivivista paikallisyhdistyksistä. EKL:n jäsenmäärä on yli 55 000 tuhatta.

Yhdistyksemme tarkoituksena on ylläpitää jäsentensä henkistä ja fyysistä hyvinvointia että sosiaalista kanssakäymistä mm. yhteisten harrastusten, kerhotilaisuuksien sekä matkojen ja retkien muodossa.

Osallistumalla yhdistyksemme toimintaan saat uusia ystäviä ja harrastuksia sekä piristystä arkeesi. Jäsenetuna saat Eläkkeensaajalehden 8 kertaa vuodessa.

Jäsenmaksumme on vuonna 2023 18,00 euroa.

Jäsenmäärämme oli vuoden 2022 lopussa 68  jäsentä.


TÄYTTÄ ELÄMÄÄ YHDISTYKSISSÄ - EKL ry